Wiele organizowanych przez ODTJ Rajder kursów daje szanse na zdobycie ciekawego i dobrze płatnego zawodu. Jednym z nich jest szkolenie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, które zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 15 maja 2013 roku stało się obowiązkowe dla osób, chcących pracować w tym zawodzie. Celem kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych jest poprawa bezpieczeństwa osób prowadzących pojazdy w warunkach ekstremalnych. Z tego względu program kursu zakłada współistnienie zajęć teoretycznych z ćwiczeniami praktycznymi.

Kurs skierowany jest do kierowców pojazdów uprzywilejowanych, czyli:

 • pojazdów zawodowej i ochotniczej straży pożarnej;
 • ambulansów medycznych;
 • pojazdów Policji;
 • pojazdów Straży Miejskiej;
 • pojazdów Straży Granicznej;
 • pojazdów Służby Celnej;
 • pojazdów związanych z administracją rządową;
 • pojazdów pogotowia gazowego i energetycznego;

Aby wziąć udział w szkoleniu należy spełnić wszystkie poniższe kryteria:

 • posiadać prawa jazdy w danej kategorii;
 • mieć ukończone 21 lat;
 • posiadać orzeczenie lekarskie wskazujące na brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie od psychologa.

Szkolenie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych ma przygotować kursantów do pracy w warunkach ekstremalnych na drodze. Dlatego też, podczas zajęć teoretycznych kursanci przypominają sobie przepisy ruchu drogowego i zostają zapoznani z psychologicznymi aspektami pracy kierowcy zawodowego. Bardzo ważnym elementem szkolenia jest wskazanie dopuszczalnych granic, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe. Program wykładów zakłada także omówienie zagadnień związanych z zagrożeniami w ruchu, manewrami drogowymi i ryzykiem wypadku.

Zajęcia praktyczne odbywają się na profesjonalnym autodromie i na płycie poślizgowej, gdzie kierowca pojazdu uprzywilejowanego ma możliwość wyćwiczenia reakcji na nagły poślizg samochodu i zdobycia umiejętności dotyczących optymalnego wykorzystania możliwości pojazdu.

Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych pomaga zdobyć wiedzę i kompetencje niezbędne podczas prowadzenia pojazdu przy podwyższonym poziomie ryzyka kolizji. ODTJ Rajder oferuje nie tylko wysoki poziom kształcenia, ale także naukę praktycznego podejścia do unikania zagrożeń w ruchu drogowym, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa na drogach i kształtuje pozytywne postawy wśród kierowców.