Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane

Wiele organizowanych przez ODTJ Rajder kursów daje szanse na zdobycie ciekawego i dobrze płatnego zawodu. Jednym z nich jest szkolenie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, które zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 15 maja 2013 roku stało się obowiązkowe dla osób, chcących pracować w tym zawodzie. Celem kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych jest poprawa bezpieczeństwa osób prowadzących pojazdy w warunkach ekstremalnych. Z tego względu program kursu zakłada współistnienie zajęć teoretycznych z ćwiczeniami praktycznymi. Jeśli chcesz zostać kierowcą karetki lub innego pojazdu uprzywilejowanego, to szkolenie zostało stworzone dla Ciebie. Dla kierowców, którzy posiadają już uprawnienia oferujemy kurs uzupełniający.

Co to jest pojazd uprzywilejowany?

Do pojazdów uprzywilejowanych zaliczamy wszystkie pojazdy samochodowe, które w szerokim rozumieniu służą w oddziałach ratownictwa oraz w oddziałach bezpieczeństwa. O tym, jakie pojazdy są uprzywilejowane traktują przepisy ruchu drogowego. Według prawa są to pojazdy wysyłające jednocześnie sygnały świetlne oraz sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Zgodnie z art. 53. pojazdy uprzywilejowane to m.in.:

 • pojazdy zawodowej i ochotniczej straży pożarnej;
 • ambulans medyczny;
 • pojazdy Policji;
 • pojazdy Straży Miejskiej;
 • pojazdy Straży Granicznej;
 • pojazdy Służby Celnej;
 • pojazdy związane z administracją rządową;
 • pojazdy pogotowia gazowego i energetycznego;
 • pojazdy służb wojskowych;
 • pojazdy służb Parku Narodowego;
 • pojazdy ratownictwa górskiego i wodnego;
 • pojazdy Inspekcji Transportu Drogowego.

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane przygotowuje kierowców do radzenia sobie w trudnych sytuacjach drogowych, gdzie szybki czas reakcji oraz opanowanie w kryzysie mają ogromne znaczenie.

Jak uzyskać prawo jazdy kierowcy pojazdów uprzywilejowanych?

Aby uzyskać stosowne uprawnienia dla kierowcy karetek lub innych pojazdów uprzywilejowanych należy podjąć kilka niezbędnych kroków. Kierowcą pojazdu uprzywilejowane może zostać każdy, kto weźmie udział w kursie na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego i ukończy go z pozytywnym wynikiem, a także uzyska odpowiednie zaświadczenia zdrowotne potwierdzające zdolność do prowadzenia pojazdu. Podsiadając stosowne dokumenty kierowca składa wniosek do Starostwa, skąd uzyskuje swoje prawo jazdy na pojazdy uprzywilejowane. Co ważne, zdobyte zezwolenie uprawnia kierowcę do prowadzenia pojazdów w konkretnej kategorii. Od momentu uzyskania prawa jazdy, można podjąć pracę w charakterze kierowcy pojazdu uprzywilejowanego.

Kto może zostać kierowcą pojazdu uprzywilejowanego?

Aby wziąć udział w kursie na pojazdy uprzywilejowane należy spełnić kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim w szkoleniu na pojazdy uprzywilejowane mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 21 lat i posiadają prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Tutaj warto pomyśleć już nad swoją karierą kierowcy karetki lub innego pojazdu, ponieważ prawo jazdy uprawnia kierowcę w zakresie jednej kategorii.

Dla przykładu prawo jazdy w kategorii B uprawnia kierowców do prowadzenia karetek, które nie przekraczają całkowitej masy wynoszącej 3,5 tony. Z kolei w kategorii C znajdą się kierowcy karetek o masie przekraczającej 3,5 tony. Całkowita masa pojazdu uprzywilejowanego liczona jest w zależności od modelu i wyposażenia. Zatem wybierając kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego warto zastanowić się nad charakterem swojego przyszłego zawodu.

Oprócz tego niezbędne jest ukończenie kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych z pozytywnym wynikiem. W naszym Ośrodku Szkolenia Techniki Jazdy Rajder przeprowadzamy kompleksowe szkolenia teoretyczne oraz praktyczne, które przygotowują kierowców do zaliczenia koniecznych egzaminów. Ostatnim wymogiem stojącym przed przyszłym kierowcą karetek i innych pojazdów uprzywilejowanych jest uzyskanie zaświadczeń lekarskich o braku zdrowotnych oraz psychologicznych przeciwwskazań do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Spełniając te warunki, każdy może zostać kierowcą pojazdu uprzywilejowanego.

Kierowcą pojazdu uprzywilejowanego może zostać osoba, która:

 • skończyła 21 lat;
 • posiada prawo jazdy w odpowiedniej kategorii;
 • ukończyła szkolenie na pojazdy uprzywilejowane w ODTJ i zdała egzaminy końcowe;
 • posiada stosowne orzeczenia lekarskie;
 • złożyła dokumenty w Starostwie.

Program szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych:

Szkolenie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych ma przygotować kursantów do pracy w warunkach ekstremalnych na drodze. Dlatego też, podczas zajęć teoretycznych kursanci przypominają sobie przepisy ruchu drogowego i zostają zapoznani z psychologicznymi aspektami pracy kierowcy zawodowego. Bardzo ważnym elementem szkolenia jest wskazanie dopuszczalnych granic, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe. Program wykładów zakłada także omówienie zagadnień związanych z zagrożeniami w ruchu, manewrami drogowymi i ryzykiem wypadku.

Zajęcia praktyczne odbywają się na profesjonalnym autodromie i na płycie poślizgowej, gdzie kierowca pojazdu uprzywilejowanego ma możliwość wyćwiczenia reakcji na nagły poślizg samochodu i zdobycia umiejętności dotyczących optymalnego wykorzystania możliwości pojazdu.

Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych pomaga zdobyć wiedzę i kompetencje niezbędne podczas prowadzenia pojazdu przy podwyższonym poziomie ryzyka kolizji. ODTJ Rajder oferuje nie tylko wysoki poziom kształcenia, ale także naukę praktycznego podejścia do unikania zagrożeń w ruchu drogowym, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa na drogach i kształtuje pozytywne postawy wśród kierowców.

Teoretyczna część szkolenia na pojazdy uprzywilejowane:

Część teoretyczna kursu na pojazdy uprzywilejowane została opracowana w taki sposób, by przypomnieć i utrwalić wiedzę, którą kierowcy już posiadają ze względu na wcześniejszą praktykę w ruchu drogowym, a także poszerzyć i ugruntować nową wiedzę przydatną w pracy kierowcy pojazdu uprzywilejowanego. Program szkolenia kierowców karetek i innych pojazdów zakłada solidne przygotowanie do teoretycznej części egzaminu końcowego, a dzięki niemu przyszły kierowca pojazdów uprzywilejowanych będzie w stanie właściwie reagować na zmienne sytuacje ruchu drogowego. Podczas szkolenia poruszamy tematy takie jak:

 • przypomnienie i utrwalenie przepisów ruchu drogowego,
 • mechanizmy wypadków drogowych oraz ich skutki,
 • psychologiczne podstawy transportu uprzywilejowanego,
 • kierowanie pojazdem w warunkach specjalnych.

Praktyczna część szkolenia na pojazdy uprzywilejowane:

Część praktyczna kursu na pojazdy uprzywilejowane pozwala osobom biorącym w nim udział, przekonać się, jak trudnym sytuacjom drogowym będą musieli sprostać jako kierowcy karetek czy innych pojazdów uprzywilejowanych. Dzięki ćwiczeniom na specjalnym autodromie i płytach poślizgowych pokazujemy, jak ważny jest czas reakcji w sytuacjach kryzysowych oraz co się dzieje, gdy docieramy do granic, których przekroczenie oznacza utratę panowania nad pojazdem. Dzięki tym ćwiczeniom wliczonym w czas szkolenia, kierowcy przygotowują się do radzenia sobie w każdej sytuacji drogowej. Kurs w części praktycznej obejmuje:

 • zajęcia na profesjonalnym autodromie i płycie poślizgowej;
 • ćwiczenia reakcji na nagły poślizg samochodu;
 • ćwiczenie umiejętności optymalnego wykorzystania możliwości pojazdu.

Kiedy pojazd jest uprzywilejowany i jakie ma prawa?

Kurs na pojazdy uprzywilejowane nie tylko przygotowuje na różne sytuacje drogowe, ale także uczy kierowców karetek i innych pojazdów, w jakich sytuacjach może stosować owe przywileje. Pojazd uprzywilejowany według prawa określany jest jako pojazd, który wysyła sygnały świetlne i dźwiękowe w tym samym czasie oraz uczestniczy w akcji ratowania życia lub zapewnienia bezpieczeństwa. W normalnych warunkach kierowca pojazdów uprzywilejowanych ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Podczas szkolenia kierowcy pojazdu uprzywilejowanego dowiesz się jednak, że w pewnych sytuacjach pojazd uprzywilejowany nie musi stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego nie musi stosować się przepisów ruchu pojazdów, znaków pionowych i poziomych, sygnałów drogowych oraz zasad zatrzymania i postoju w szczególnych sytuacjach. Warunkiem tego jest zachowanie ostrożności, korzystanie ze świateł drogowych oraz świateł mijania, a także przy jednoczesnym wydawaniu odpowiednich sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Sygnał dźwiękowy nie jest konieczny tylko po zatrzymaniu pojazdu.

Zgodnie z przepisami podczas kursu kierowców pojazdów uprzywilejowanych uczymy w jakich sytuacjach pojazd ten nie musi stosować przepisów. Są to wszelkiego rodzaju akcje polegające na ratowaniu zdrowia, życia lub mienia ludzkiego lub sytuacje zapewniające bezpieczeństwo i porządek publiczny. Ponadto przepisów nie trzeba stosować, gdy pojazd uprzywilejowany zapewnia bezpieczeństwo ważnych osób na stanowiskach państwowych, którym przysługuje ochrona oraz podczas przejazdów kolumn pojazdów uprzywilejowanych.

Ważną dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych wiedzą jest to, że nawet w tych wymienionych sytuacjach należy stosować się do poleceń i sygnałów osób upoważnionych do kierowania i kontroli ruchu drogowego.

Jak zachować się wobec pojazdów uprzywilejowanych?

Właściwe zachowanie wobec pojazdu uprzywilejowanego obowiązuje wszystkich uczestników ruchu drogowego – włączając w to pieszych. Podstawowym obowiązkiem każdej osoby i każdego pojazdu jest ułatwienie przejazdu pojazdom uprzywilejowanym. Ustąpienie pierwszeństwa jest kluczowym elementem prawidłowego zachowania w sytuacji drogowej z udziałem pojazdu uprzywilejowanego. Każdy kierowca powinien jak najszybciej usunąć się z drogi nadjeżdżającej karetki czy innego pojazdu uprzywilejowanego.

Często oznacza to zjechanie do krawędzi jezdni lub na pobocze czy pas zieleni. Dozwolone jest także zatrzymanie się na przystanku albo na zatoce postojowej. Niekiedy jedynym wyjściem z sytuacji jest przyspieszenie jazdy, by uniknąć potrzeby gwałtownego hamowania przez pojazd uprzywilejowany. Szczególną ostrożność należy zachować na skrzyżowaniu, ponieważ blokowanie przejazdu znacznie utrudni sprawną jazdę karetki, policji, straży pożarnej itp. Warto również pamiętać, że w terenie zabudowanym nie wolno wyprzedzać tego rodzaju pojazdów.

Te kwestie również omawiamy w trakcie kursu kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Warto o nich pamiętać, dlatego że niezastosowanie się do tych przepisów grozi mandatem oraz zdobyciem punktów karnych.