Kurs na pojazdy uprzywilejowane

Od dnia 19 stycznia 2013 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące uprawnień, jakie muszą posiadać kierowcy pojazdów uprzywilejowanych. Prowadzenie takiego pojazdu wymaga nie tylko posiadania tradycyjnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii, ale też jest związane z koniecznością uzyskania kilku innych zaświadczeń, w tym zezwolenia Starosty oraz ukończonego odpowiedniego kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane jest skierowane do osób planujących pracę w zawodzie kierowcy pojazdu uprzywilejowanego. Osoby posiadające już wcześniej zdobyte uprawnienia mogą je rozszerzyć odbywając kurs uzupełniający.

Dla kogo szkolenie na kierowców pojazdów uprzywilejowanych?

Z zajęć prowadzonych na kursie oraz przekazywanej na nich wiedzy mogą skorzystać wszyscy ci kierowcy, którzy starają się o pracę w służbach publicznych i będą w przyszłości prowadzić pojazd uprzywilejowany. Dzięki szkoleniu w ODTJ Toruń uzyskasz uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. W związku z tym szkolenie zostało skierowane do kierowców karetek pogotowia ratunkowego, technicznego, straży pożarnej, radiowozu, pojazdu Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Służby Celnej, pojazdów służb ratowniczych, służb bezpieczeństwa oraz innych pojazdów uprzywilejowanych. Obok chęci każda osoba chcąca wziąć udział w szkoleniu na pojazdy uprzywilejowane musi spełnić kilka wstępnych warunków.

Co należy spełnić, aby zapisać się na kurs na pojazdy uprzywilejowane?

Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych przeznaczony jest dla tych, którzy posiadają:

  • prawo jazdy oraz odpowiednie doświadczenie w praktyce;
  • dokument tożsamości potwierdzający ukończenie 21 lat;
  • zaświadczenia lekarskie wskazujące nie tylko na brak przeciwwskazań zdrowotnych, ale przede wszystkim na predyspozycje psychiczne.

Przygotowanie dokumentów jest niezbędnym elementem zapisów na szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Długość kursu jest uzależniona od kategorii prawa jazdy, dlatego podczas zapisu trzeba przedstawić stosowny dokument. Dzięki dopełnieniu formalności proces zapisów przebiega sprawnie i szybko.

Program szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Szkolenie składa się z części teoretycznej (6 godzin) oraz praktycznych zajęć na płycie poślizgowej w ODTJ w Toruniu (8 godzin).

Podstawowym celem szkolenia na pojazdy uprzywilejowane jest przygotowanie kierowcy do ekstremalnych sytuacji drogowych oraz wychodzenia z nich w sposób bezpieczny. Dzięki pokazaniu dopuszczalnych granic, których przekroczenie kończy się utratą panowania nad pojazdem oraz szlifowaniu umiejętności uczestników szkolenia, uczymy jak radzić sobie w kryzysie. Na kierowcy pojazdu uprzywilejowanego spoczywa ogromna odpowiedzialność. To od niego zależy życie pasażerów karetki czy innego pojazdu uprzywilejowanego oraz życie osób trzecich, które wymagają pomocy. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej podobnie jak standardowy kurs na prawo jazdy.

W teoretycznej części kursu na pojazdy uprzywilejowane uwzględnione zostały tematy z zakresu ruchu drogowego i obowiązujących przepisów. Skrupulatnie omawiamy przyczyny i skutki wypadków drogowych oraz sytuacje z jakimi muszą sobie radzić kierowcy pojazdów uprzywilejowanych. Program szkolenia kierowców zakłada również omówienie psychologicznych podstaw transportu drogowego. Prowadzone przez nas zajęcia w ODTJ Toruń kompleksowo przygotowują kandydatów do egzaminów końcowych.

Teoretyczna część szkolenia kierowców zawiera:

  • przypomnienie i utrwalenie przepisów ruchu drogowego,
  • mechanizmy wypadków drogowych oraz ich skutki,
  • psychologiczne podstawy transportu uprzywilejowanego,
  • kierowanie pojazdem w warunkach specjalnych.

Praktyczna część kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych przygotowuje do właściwego reagowania w najtrudniejszych sytuacjach drogowych. Dzięki zajęciom na płycie poślizgowej i specjalistycznemu autodromowi pokazujemy przyszłym kierowcom pojazdów uprzywilejowanych granice możliwości pojazdów oraz sytuacje, w których możliwa jest utrata kontroli nad pojazdem. Ćwiczenia te pozwalają przekonać się, jak ekstremalne może być uczestnictwo w ruchu drogowym, ale również przygotowują do bezpiecznego wychodzenia z niebezpiecznych sytuacji.

Praktyczna część szkolenia kierowców zawiera:

  • zajęcia na profesjonalnym autodromie i płycie poślizgowej;
  • ćwiczenia reakcji na nagły poślizg samochodu;
  • ćwiczenie umiejętności optymalnego wykorzystania możliwości pojazdu. 

Egzamin kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych kończy się dwuczęściowym egzaminem. Egzaminacyjna część teoretyczna składa się z zestawu pytań wielokrotnego wyboru, gdzie jedna lub więcej odpowiedzi jest poprawna. Pytania testowe dotyczą wiedzy zdobytej podczas kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, a uzyskanie pozytywnego wyniku warunkują prawidłowe odpowiedzi w większości pytań testowych.

Z kolei w egzaminacyjnej części praktycznej oceniane są umiejętności kierowców. Aby uzyskać pozytywny wynik należy w wyznaczonym czasie wykonać odpowiednie ćwiczenia. Dla kategorii grupy A będzie to slalom, omijanie przeszkody na zakręcie oraz awaryjne hamowanie na zakręcie. Z kolei w kategoriach z grup B, C oraz D zadania polegają na omijaniu przeszkody na płycie poślizgowej, hamowaniu na łuku oraz slalomie. Egzamin zostanie niezaliczony jeśli kierowca dwukrotnie nie zmieści się w wyznaczonym czasie lub niepoprawnie wykona zadania.

Po zaliczeniu obu części kursu na pojazdy uprzywilejowane, kierowca otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego szkolenia dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, które wraz z kompletem dokumentów lekarskich należy przedłożyć przed Starostwem. Uzyskanie prawa jazdy na pojazdy uprzywilejowane pozwala podjąć pracę w charakterze kierowcy tego rodzaju środków transportu.

W naszym ośrodku ODTJ Toruń istnieje możliwość ustalenia harmonogramu szkolenia elastycznie do potrzeb klienta, również w kwestii noclegu oraz wyżywienia.

Więcej informacji i zapisy – biuro@odtj.torun.pl, tel. 609 92 90 90