W związku z nowym rozporządzeniem, od lipca 2018 roku zaczynamy szkolenie dla młodych kierowców tzw.  szkolenie z zagrożeń w ruchu drogowym – szkolenie z ryzyka drogowego.

Podstawą prawną szkoleń jest wchodzące  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym (Dz.U.2013.809).