Zapraszamy na kurs instruktora techniki jazdy – 8 lat doświadczeń w szkoleniu Instruktorów techniki jazdy.

Od 2009 prowadzimy kursy instruktora techniki jazdy. Dzięki nam uprawnienia otrzymało ponad 1000 osób.

W latach 2010 – 2011 organizowaliśmy część praktyczną egzaminu państwowego na ITJ.

Zajęcia prowadzą instruktorzy z ponad 10-cio letnim doświadczeniem w doskonalenia techniki jazdy.

Posiadamy nasz autorski skrypt z części teoretycznej, zawierający niezbędne materiały przygotowujące do egzaminu teoretycznego.

W 2013r. Ministerstwo Transportu zorganizowało na naszym obiekcie pierwszy Egzamin Państwowy

Historia doświadczeń ODTJ Rajder Toruń

  • wrzesień 2009 – pierwszy w Polsce kurs dla kandydatów na instruktora techniki jazdy w ODTJ Rajder w Toruniu
  • grudzień 2009 – przygotowanie przez instruktorów ODTJ Rajder bazy pytań egzaminacyjnych ITJ dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
  • marzec 2009 – szkolenie pierwszej komisji egzaminacyjnej ITJ w ODTJ Toruń
  • kwiecień 2009 – pierwszy w Polsce egzamin państwowy na ITJ w ODTJ Toruń
  • czerwiec 2011 – przygotowanie przez instruktorów ODTJ Rajder bazy pytań egzaminacyjnych ITJ dla Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
  • grudzień 2013 – pierwszy w Polsce egzamin państwowy na ITJ w ODTJ Toruń wg. nowego rozporządzenia.