ODTJ Rajder Toruń zaprasza na kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz bankowozów

Szkolenie dla osób indywidualnych –

  • 5, 7, 11, 14, 19, 21, 26, 28, 31 maja

, zapisy trwają

Cennik szkolenia:
  • zakres B1, B, B+E – cena 700zł brutto
  • zakres A, A2, A1– cena 1000zł brutto
  • zakres C1, C, C+E – cena 1000zł brutto

Szkolenie dla grup – możliwość ustalenia dowolnego terminu

Istnieje możliwość zapewnienia noclegów oraz wyżywienia przy szkoleniu dwudniowym.

Dla kogo kurs kierowców pojazdów uprzywilejowanych?

Dla kogo kurs kierowców pojazdów uprzywilejowanych? Pojazdami uprzywilejowanymi są te pojazdy, które zgodnie z przepisami ruchu drogowego uczestniczą w akcjach ratowania życia, zdrowia, mienia lub zapewniania bezpieczeństwa. Pojazdy uprzywilejowane to pojazdy wydające jednocześnie sygnały świetlne oraz sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Między innymi są to karetki pogotowia ratunkowego, pojazdy straży pożarnej oraz policji, a także innych służb działających w ratownictwie oraz jednostkach bezpieczeństwa.

Przed przystąpieniem do szkolenia na pojazdy uprzywilejowane należy mieć ukończone 21 lat i posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Ważnym wymogiem jest również uzyskanie odpowiednich zaświadczeń lekarskich o braku przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Kurs kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ODTJ Rajder Toruń został tak przygotowany, by w kompleksowy sposób przygotował przyszłych kierowców karetek i innych pojazdów uprzywilejowanych nie tylko do zaliczenia egzaminu końcowego, ale przede wszystkim do właściwego reagowania w trudnych sytuacjach drogowych. Z naszego kursu mogą skorzystać wszystkie osoby, które planują podjęcie pracy w charakterze kierowcy pojazdu uprzywilejowanego.

Program szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych:

W ODTJ Rajder Toruń szkolimy naszych kursantów na wypadek ekstremalnych warunków pracy, z którymi muszą mierzyć się kierowcy pojazdów uprzywilejowanych. Program kursu został podzielony na dwie części – część teoretyczną oraz część praktyczną – i każda z nich zawiera elementy szkolenia, które w połączeniu nauczą przyszłego kierowcę właściwego reagowania na niespodzianki ruchu drogowego.

Teoretyczna część kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych to przede wszystkim nauka psychologicznych aspektów transportu uprzywilejowanego oraz wskazanie granic sprawowania kontroli nad pojazdem. Program części teoretycznej zakłada również powtórzenie najważniejszych przepisów ruchu drogowego, a także porusza zagadnienia z zakresu ruchu, manewrów drogowych oraz wypadków. Wiedza i kompetencje zdobyte w trakcie szkolenia na pojazdy uprzywilejowane będą przydatne podczas jazdy w specjalnych warunkach w przyszłości.

Część praktyczna szkolenia na pojazdy uprzywilejowane to dobry sposób na przedstawienie kierowcom sytuacji, z którymi będą musieli sobie poradzić prowadząc karetkę lub inny pojazd uprzywilejowany. Ćwiczenia odbywają się na płytach poślizgowych, na specjalnie przygotowanym autodromie. Dzięki temu kierowcy mogą się przekonać o trudności panowania nad pojazdem w ekstremalnych sytuacjach. Przyszli kierowcy pojazdów uprzywilejowanych mogą trenować w ten sposób swój czas reakcji i zdolność podejmowania decyzji w kryzysowych sytuacjach. Zajęcia przedstawiają możliwości pojazdu oraz pokazują kierowcom, jak korzystać ze zdobytej wiedzy teoretycznej.

Jak wygląda egzamin dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych?

Ukończenie każdego kursu dla kierowców potwierdza zaliczenie końcowego egzaminu. W przypadku kierowców pojazdów uprzywilejowanych egzamin składa się z dwóch części. Pierwszym etapem jest test wielokrotnego wyboru. Pytania testowe sprawdzają poziom zdobytej wiedzy przez uczestnika kursu, a zaliczenie sprawdzianu warunkuje podanie prawidłowych odpowiedzi przy większości pytań.

Osiągnięcie pozytywnego wyniku z części testowej uprawnia kierowcę do przystąpienia do testu praktycznego. Na tym etapie sprawdzane są umiejętności kierowców. Egzamin polega na wykonaniu kilku ćwiczeń w określonym czasie. Między innymi jest to omijanie przeszkód, slalom czy awaryjne hamowanie na zakręcie. Aby uzyskać pozytywny wynik, kierowca pojazdu uprzywilejowanego musi poprawnie wykonać te ćwiczenia nie przekraczając wyznaczonego czasu. Dopiero po zdaniu obu części egzaminu, szkolenie kierowcy pojazdu uprzywilejowanego jest uznawane za zaliczone.

Jak odebrać prawo jazdy kierowcy pojazdów uprzywilejowanych?

Wraz z ukończeniem kursu na pojazdy uprzywilejowane, kierowca zyskuje prawo prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Aby odebrać swoje prawo jazdy, kierowca musi złożyć przed Starostwem komplet dokumentów, potwierdzających ukończenie kursu, zaświadczenia lekarskie potwierdzające zdolność kierowania pojazdami oraz specjalny wniosek. Zwykle w ciągu kilku dni kierowca może odebrać swoje nowe prawo jazdy. Od tego momentu otrzymuje się pełne prawo do kierowania pojazdu uprzywilejowanego.