Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Motopark Toruń

(dawniej ODTJ Rajder)